English עברית
תמיכה

לקוחות יקרים,

לרשותכם נהלי טיפול במדפסות והמלצות לטיפול בחומרים מבית היוצר של גילרו.

  נהלי טיפול וניקוי ראש הדפסה 

  בעיות ופתרונות בהדפסה

  הוראות הפעלה מדפסת Canon IP3600

  הוראות שימוש בדפי קרם